रोजगाराची उपलब्धता

रोजगाराची उपलब्धता

  • प्रामुख्याने ऊस भात सोयाबीन मका हरभरा इ. पिके घेतली जातात.
  • संपूर्ण क्षेत्र पूर्ण बागायत क्षेत्र म्हणून गणले जाते.
  • गावाने एकूण क्षेत्र 609 हेक्टर आहे.