पुरस्कार

पुरस्कार–

  • गावाला सन 2007–08 मध्ये तंटामुक्त गाव हा पुरस्कार प्रथम दिला. असून केंद्रशासनाच्या निर्मलग्राम पुरस्कार प्राप्त घेणेच्या मार्गावर आहे.